fbpx

Online Warranty Registration

Mattress Warranty 10 Years

เงื่อนไขในการรับประกันมีดังต่อไปนี้

 1. หากที่นอนมีความบกพร่องจากการผลิต ผู้ซื้อสามารถติดต่อฝ่ายรับประกันสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ
 2. การรับประกันที่นอน ความเสียหายต้องเกิดจากการนอนท่าปกติเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองถูกใช้งานผิดลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
 3. กรณีแจ้งเคลมลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้าเท่านั้นและทุกครั้ง หากสูญหาย ฉีกขาดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 4. ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ทางบริษัทเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัทไปรับที่นอนกลับมาตรวจสอบได้ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาที่นอนสำรองให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่มีการนำมาตรวจสอบ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น โดยระยะเวลาในการตรวจสอบจะอยู่ที่ 3 -7 วันโดยประมาณ
 5. กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทไปรับ-ส่งที่นอนและนำมาตรวจสอบ ทางบริษัทขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติม
  1. ลูกค้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการรับ-ส่งคืนให้ฟรี ภายใน 90 วันหลังส่งมอบสินค้า และถ้าทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการใช้งานผิดลักษณะ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ (ตามข้อ2) และทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งรถไปรับ-ส่ง ตามระยะทางที่บริษัทได้มีข้อกำหนดไว้แล้ว
  2. ลูกค้าต่างจังหวัด กรณีเคลมสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนมาให้ทางบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งคืนลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการในส่วนของขนส่งเอกชนทั้งหมด กรณีจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะแพคสินค้าแน่นหนาที่สุด เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 6. ในการพิจารณากรณีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาตามมาตราฐานของทางบริษัท
 7.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. โดยทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า
 9. หากวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่า เพียงแต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม

** ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯจะไม่ยืดเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่

ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)

การรับประกันที่นอนของบริษัทฯ บริษัทรับประกันส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน เสียหายอันเกิดจากการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก จากการใช้งานปกติ
  • ลูกสปริง หรือขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน จากการใช้งานปกติ
  • ชั้นยางพารา ลาเท็กซ์และโฟมภายในที่นอน ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

การรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง ?

  • ผ้าหุ้มที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก หรือ ถูกไฟไหม้)
  • รอยกดปกติจากร่างกายลึก 30 มิลลิเมตร (3 เซนติเมตร)
  • ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงออัน
   เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี
  • สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปู
   คลุมพอดี
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี
  • ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
  • ยางพาราลาเท็กซ์หรือโฟมในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด หรือถูกตัด
  • ขนาดของที่นอนแต่ละหลังอาจมีการคลาดเคลื่อนในระยะไม่เกิน 2 เซนติเมตร เนื่องจากสินค้าผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยการใช้มืออีกทั้งความยืดหยุ่นของชั้นวัสดุที่นอนที่นอนสามารถยืดหรือหดตัวได้ตามธรรมชาติ

ขั้นตอนการแจ้งเคลมที่นอน

 1. หากลูกค้าพบว่าที่นอนยุบ หรือ ไม่แน่ใจว่าที่นอนนั้นมีปัญหา ให้ลูกค้ารีบติดต่อพนักงานที่ดูแลท่าน เพื่อขอคำปรึกษา ส่งรายละเอียดแจ้งเคลมพร้อมชื่อที่อยู่ และใบรับประกัน/ใบเสร็จรับเงิน ให้พนักงานขาย
 2. พนักงานขายจะทำการส่งเรื่องแจ้งให้บริษัท และทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเข้าไปตรวจสอบที่นอน

ในการเข้าไปตรวจสอบ หากมีการยุบหรือยวบตามเกณฑ์การรวัดของบริษัท บริษัทจะทำการเปลี่ยนใหม่ให้ โดยเป็นที่นอนรุ่นเดิม และหากอยู่ในเกณฑ์ที่ซ่อมได้ ทางโรงงานก็จะเปลี่ยนในส่วนของวัสดุที่เสียนั้นให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีตรวจสอบที่นอนยุบตัว

เงื่อนไขในการพิจารณาที่นอนยุบจากระบบสปริง 

  • วัดค่าการยุบตัวของจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ดังนี้

วิธีการคำนวน ค่าซ่อมสินค้า

สำหรับปีแรกโดยนับจากวันที่ส่งสินค้าเป็นวันแรก ทางแบรนด์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอน เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหลังจาก 1 ปีแรกไปแล้ว โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอน จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน หากที่นอนที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตการรับประกัน 1 ปีแรกผ่านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากยอดชำระจริงของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน

ตัวอย่าง เช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยยอดชำระจริงของที่นอน 100,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 3 

การคำนวนค่าใช้จ่ายดังนี้  

= (100,000 / 10) x 3 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 30,000 บาท

ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้ามีรอยเปี้อน สกปรก หรือมีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆมากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือจากงานฝีมือ ถ้ากรณีลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าในช่วงขอบเขตการรับประกันก็ตาม การรับประกันนี้ก็ยังมีผลคุ้มครองจนถึงหมดระยะเวลารับประกันของที่นอนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

ค่าบริการในการรับกลับ และจัดส่งที่นอน​

พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับปีแรกนับจากวันที่ส่งสินค้า หากมีความบกพร่องจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บคืนสินค้าเพื่อทำการ เปลี่ยนและหรือซ่อมแซมโครงสร้างที่นอน บริษัทฯ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สำหรับปีที่สองเป็นต้นไปนับจากวันที่ส่งสินค้า  บริษัทฯ คิดค่าบริการจัดเก็บที่นอนและนำส่งคืนเริ่มต้น 1,500 บาท (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง)  

นอกพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลูกค้าจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนมาให้ทางบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งคืนลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการในส่วนของขนส่งเอกชนทั้งหมด กรณีจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะแพคสินค้าแน่นหนาที่สุด เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

การวางที่นอนบนฐานรองที่นอนที่ดี​

 • เมื่อซื้อที่นอนใหม่แล้ว ควรพิจารณาเปลี่ยนฐานรองที่นอนใหม่ให้เข้ากันด้วย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ที่นอนใหม่ของท่านยุบตัวลงซึ่งปัญหาเกิดมาจากฐานรองที่นอนเก่าไม่สามารถรองรับได้ดีเพียงพอ
 
 • ในกรณีที่ฐานรองเป็นไม้ระแนง ขอแนะนำให้วางชั้นวัสดุรองรับไว้บนไม้ระแนงเพื่อวางรองรับที่นอน และป้องกันไม่ให้ด้านล่างของที่นอนเกิดการเสียหายจากการถูกกดทับจากซี่ไม้ระแนง
 
 • แนะนำฐานแผ่นรองใต้เตียงแบบเต็มแผ่น เพื่อรับน้ำหนักที่นอนได้อย่างสมดุล 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 15 วัน เพื่อให้สรีระปรับตัวเข้ากับสัมผัส และการรองรับของที่นอนหลังใหม่ โปรดให้เวลา สำหรับสรีระของท่านและผลิตภัณฑ์ในการปรับสมดุลของสรีระ ก่อนที่ท่านจะพิจารณาในการดำเนินการใดๆ หลังจากนี้*

Menu